Program wychowawczo-profiulaktyczny

 Wychowywać, to znaczy po partnersku towarzyszyć dziecku  

na jego drodze rozwoju

Werner Haas

 

 Rada Rodziców, uchwałą z dnia 28.09.2022 r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przyjęła Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny w naszej szkole jest tworzony po to, aby wspierać rodziców i pomagać im w wychowaniu dzieci. Zasadniczym elementem działań dydaktyczno - wychowawczych jest kształtowanie charakterów dzieci i młodzieży oraz konstruowanie spójnego systemu wartości, ułatwiającego rozumienie współczesnego świata i odnalezienie się w nim, a akże dostosowanie się do ciągłych zmian. W oparciu o program realizowane są również działania profilaktyczne. Ważnym elementem programu jest wychowanie patriotyczne i przeciwdziałanie wszelkim formą uzależnienia. Program wychowawczo-profilaktyczny jest długofalowy uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może on ulegać corocznej korekcie lub zmianie na wniosek tych tych organów szkoły.

 

REKRUTACJA 20232024

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

e szkola opolskie

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 352

Wczoraj 224

Tydzień 352

Miesiąc 576

Wszystkich 651512

W tej chwili stronę odwiedza 41 gości.