Dokumenty szkolne

DEKLARACJA WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO OD KLASY 7

 

 

WNIOSEK O ODROCZENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO>>>

Wyprawka dla ucznia klasy I pdf

 

REKRUTACJA DO KLAS II-VIII:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY(przeniesienie z innej szkoły) pdf

Do wniosku należy dołączyć :

1.ksero świadectwa ukończenia ostatniej klasy

2.wykaz ocen z półrocza/bieżących

3. potwierdzenie zamieszkania pod danym adres - umowa najmu lub potwierdzenie meldunku (do wglądu).

 

PROCEDURA WYPISU DZIECKA ZE SZKOŁY  pdf

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW:

Duplikat świadectwa

Duplikat legitymacji szkolnej

Duplikat karty rowerowej

 Szkolny zestaw programów dla klas I – VIII rok szkolny 2023/2024Statut szkoły (zawiera też zasady wewnętrznego oceniania) pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny pdf

Szkolna strategia przeciwdziałania przemocy i agresji pdf 

Standardy ochrony małoletnich-wersja pełna pdf

Standardy ochrony małoletnich-wersja skrócona pdf

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku zachowań niepożądanych ucznia  pdf

Zasady uczestnictwa w lekcji religii i/lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie pdf

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA LEKCJĘ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej -zindywidualizowana ścieżka kształcenia pdfRegulamin nagrody Chabrowskie Orlątko i Złote Orlątko pdf
Regulamin przyznawania statuetki Waleczne Serce pdf
Regulamin przyznawania tytułu honorowego Amicus verus rara avis est pdf
REGULAMIN UZNAWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS VIII pdf

Regulamin wypożyczania i udostepnienia darmowych podręczników pdf

Regulamin biblioteki pdf

Regulamin wycieczek szkolnych pdf

Regulamin Rady Rodziców pdf

Regulamin Szkolnej Rady Wolontariatu

Regulamin korzystania z szafek szkolnych oraz Zarządzenie Dyrektora


Koncepcja rozwoju szkoły 2022-2027 pdf   

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 55

Wczoraj 103

Tydzień 748

Miesiąc 2453

Wszystkich 720127

W tej chwili stronę odwiedza 17 gości.