Wyniki egzaminów ósmoklasisty – maj 2022

Na dołączonym slajdzie przedstawiamy wyniki po egzaminie ósmoklasisty przeprowadzonym w maju 2022 r. Gratulujemy nauczycielom i uczniom (już absolwentom naszej szkoły) bardzo wysokich wyników na egzaminie, zarówno z języka polskiego, angielskiego i matematyki. Wszystkie wyniki (z j.polskiego, angielskiego i matematyki) są w skali ogólnopolskiej klasyfikowane jako wysokie wyniki nauczania (stanin 8 w 9 stopniowej skali). Na tle szkół miasta Opola jesteśmy jedną z najlepszych szkół podstawowych, wyniki naszych uczniów znacznie przewyższają inne szkoły. Trzymamy kciuki by obecni ósmoklasiści kontynuowali bardzo dobre "tradycje" w tym zakresie 🙂

Na slajdzie widzimy procentowy wynik osiągnięty przez PSP11 z poszczególnych przedmiotów, wyniki poszczególnych oddziałów klasowych oraz wyniki jakie uzyskano w mieście Opolu, województwie i kraju.

Egzaminosmoklasisty 2022 1

Egzaminy ósmoklasisty w roku 2023

 Szanowni Rodzice uczniów klas 7 i 6

Informacja dotyczącą egzaminów ósmoklasisty przeprowadzanych na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Ważne zmiany obejmujące m.in. rezygnację z dodatkowego przedmiotu do wyboru przez ucznia. Egzamin będzie obejmował tylko język polski, matematykę i język obcy. Poniżej przekazuję szczegółowe informacje.

Egzaminy zewnętrzne w 2024 r.

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. oznacza to, że:
• zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z 29 lipca 2022 r., (Dz.U. 2022 poz. 1591),
• obowiązują aneksy do informatorów z 2023 i 2024 r. i dostępne na stronie internetowej CKE (informatory należy czytać łącznie z aneksami, które wyłączają niektóre treści z informatora),
• uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego,
• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Więcej artykułów…

  1. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
  2. Szczegóły
 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 22

Wczoraj 353

Tydzień 1771

Miesiąc 5868

Wszystkich 716365

W tej chwili stronę odwiedza 24 gości.