Rada Rodziców

Rada Rodziców (23 osobowa)

Przewodniczący - Marcin Sarna (reprezentant kl. VIIc) z-ca p. Agnieszka Grzegorczyk – Sydor /7C/  p. Ewa Spaleniak /1B/

Protokolant - p.Izabela Kucharczyk /2B/

 

Prezydium:

p. Justyna Stadniczeńko /5A/
p. Izabela Janicka /3A/
p. Agnieszka Gigiel /5B/
p. Tomasz Lisek /7B/

 pozostali członkowie: 

p .Bartłomiej Frączak – Kot /1A i 5D/
p. Barbara Kantor /1C/
p. Katarzyna Piasecka /2A/
p. Agnieszka Pawelczyk /2C/
p. Jadwiga Kocoń / 3B/
p. Katarzyna Pasoń – Klatka /3C/
p. Iwona Kauf /4A/
p. Małgorzata Gawron /4B/
p. Łukasz Banaszek /6A/
p. Anna Kaliciak /6B/
p. Piotr Kania /6C/
p. Aleksandra Grzeszczuk – Sarna /7A/
p. Zbigniew Tyka /8A/
p. Igor Glapiński /8B/


Koordynatorem szkoły ds. wspólpracy z Radą Rodziców jest Pani Bożena Szydłowska oraz Alicja Gawinowska


Konto Rady Rodziców:  02 1930 1028 3241 0246 4729 0001 


REGULAMIN RADY RODZICÓW - pdf  ;   PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW - pdf   ;  PLAN PRACY PRACY RR - pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY - pdf 


  RADA RODZICÓW JEST WAŻNYM ELEMENTEM ŻYCIA SZKOŁY, PONIŻEJ CHCIELIBYŚMY PRZEDSTAWIĆ INFORMACJE OBRAZUJĄCE JEJ PRACE

Rodzice mogą poprzez swych przedstawicieli, a także indywidualnie, m.in. za pośrednictwem wychowawców, wnioskować i przekazywać uwagi o funkcjonowaniu szkoły do Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Corocznie poprzez ankietowanie uczniów i rodziców w określonych obszarach (w tym roku np. sześciolatki w szkole) szkoła pozyskuje opinie na tematy ważne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Najważniejszym dokumentem uchwalanym corocznie przez Radę Rodziców W POROZUMIENIU Z Radą Pedagogiczną jest PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY. Rodzice w klasach mają wpływ na klasowe programy wychowawcze, m.in. wycieczki, imprezy…

Dzięki wnioskom i współpracy z Radami Rodziców i Rodzicami udało się w szkole zrealizować następujące postulaty:

 • coroczny wybór przedstawiciela ubezpieczającego dzieci, opiniowanie funkcjonowania stołówki i wpływ na wybór ajenta;
 • opracowanie i realizowanie planu finansowego Rady Rodziców wspomagającego wychowawczą pracę szkoły, m. in. wycieczki szkolne, konkursy, imprezy klasowe i szkolne, nagrody itd.;
 • szatnie dla klas I – III, rozwiązano problem szatni świetlicowej;
 • monitoring szatni szkolnych i szatni wychowania fizycznego;
 • zatoczka na ulicy koło przedszkola i progi zwalniające poprawiające bezpieczeństwo dowozu i dojścia dzieci do szkoły;
 • czas pracy świetlicy dostosowany do potrzeb rodziców (od 6.30 – 17.00);
 • objecie przez świetlicę częściową opieką uczniów klas starszych;
 • objecie opieką świetlicową dzieci podczas trwania zebrań i konsultacji;
 • praca metodami warsztatowymi w świetlicy, m.in. Kuchciki;
 • program Szklanka mleko i Owoce w szkole;
 • festyny szkolne;
 • wybór i przeprowadzanie prelekcji dla rodziców na tematy wychowawcze (z pracownikami policji, poradni pedagogicznych itp.);
 • jedna wspólna przerwa dla uczniów klas I – III;
 • długa przerwa obiadowa;
 • plac zabaw przed szkołą;
 • miejsca na rowery;
 • dyskoteki nie w piątki tylko w czwartki;
 • zmiana systemu oceniania w klasach młodszych (przywrócenie do bieżącego oceniania stopni);
 • zajęcia logopedyczny i inne zajęcia pozalekcyjne (także kursy językowe, AIKIDO, wspinaczka);
 • dodatkowy język obcy (drugi) w klasach starszych (zajęcia pozalekcyjne) i dwa języki do wyboru dla ucznió klas VII-VIII;
 • bezpieczne pole piaskowe na placu zabaw;
 • zagospdarowanie holli klas młodszych na potrzeby kącików zabaw dla dzieci;

NA STRONIE SZKOŁY WWW.PSP11.OPOLE.PL W ZAKŁADCE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE DLA SZKOŁY DOKUMENTY, M.IN. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY, ELEMENTY KONCEPCJI SĄ PREZENTOWANE W SZKOLE NA POSTERACH I WYSTAWKACH… NA STRONIE INTERNETOWEJ ZNAJDZIEMY RÓWNIEŻ RELACJE ZE SZKOLNYCH IMPREZ!!!!       

 

 

rekrutacja 2022

informacje ukraina

e dziennik

teams

nprc logo

e szkola opolskie

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 212

Wczoraj 337

Tydzień 911

Miesiąc 1348

Wszystkich 570324

W tej chwili stronę odwiedza 80 gości.