Sztandar i hymn szkoły

SZTANDAR SZKOŁY i CEREMONIAŁ SZKOLNY

W 2008 roku Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu nadano imię Orląt Lwowskich. 21 listopada 2008 roku w 90. rocznicę powrotu Lwowa do Polski Biskup Opolski Paweł Stobrawa w Kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Opolu poświecił sztandar PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich. 27 listopada Pan Prezydent Lech Kaczyński dokonał oficjalnego wręczenia sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu.

Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu zaprojektował Pan Adam Zbiegieni, prezes Związku Artystów Plastyków. Polska Sztuka Użytkowa. Sztandar ma kształt kwadratu o bokach długość 83 cm. Obszyty został złotymi frędzlami o długości 6,5 cm. Prawy płat sztandaru przedstawia na błękitnym tle wizerunek Orląt Lwowskich (zaczerpnięty z obrazu Wojciecha Kossaka „Orlęta Lwowskie”) i napis Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu. Na lewym płacie sztandaru na czerwonym tle widnieje Godło Polski i napis Semper Fideles Poloniae – Zawsze Wierni Polsce. Drzewiec sztandaru zakończony jest miniaturką orła. Poniżej w drzewiec sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz gwoździe fundacyjne.

Honorowego wbicia gwoździ dokonali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński, Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński, Prezydent Opola Pan Ryszard Zembaczyński oraz w imieniu Jego Ekscelencji Biskupa Pawła Stobrawy Duszpasterz Nauczycieli Wychowawców ksiądz Krzysztof Matysek. Gwoździe fundacyjne wbili Pan Zdzisław Khul Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, dyrektor szkoły Pan Jarosław Cieśliński w imieniu dyrekcji i nauczycieli szkoły, Pan Piotr Kuźma i uczennica Aleksandra Mazur w imieniu rodziców i uczniów szkoły, Pani Irena Kalita w imieniu Związku Potoczan, Pani Jolanta Kołodziejska w imieniu Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Pan Adam Zbigieni projektant sztandaru, Pan Ryszard Ciura właściciel firmy PH-U Ciurex - 2, Panowie Arkadiusz Świtalski i Henryk Wierny.

W 2011 roku Pan Adam Gajda – kanclerz Kapituły Krzyża odznaczył sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu Krzyżem II Obrony Lwowa 1939 – 1944 przyznanym przez Kapitułę Krzyża na wniosek środowiska żołnierzy Armii Krajowej z Opola i Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej przyznanym przez Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP przy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski i za prowadzenie wzorowej pracy wychowawczo-patriotycznej z dziećmi. W dniu 18 maja 2012 roku sztandar odznaczono na opolskim placu Wolności odznaką honorową Krzyżem za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

           Uroczystości szkolne powinny przebiegać zgodnie z zasadami opracowanymi w Ceremoniale szkolnym - pdf. Unormowano tam m.in. skład pocztu sztandarowego, zasady jego wyboru, zasady zachowania się pocztu i uczestników podczas szkolnych uroczystości.

 

HYMN SZKOŁY

Hymn szkoły śpiewany na melodię pieśni "My, Pierwsza Brygada" ("Legiony")

Lwowiacy to Orlęta harde,

Lwowiacy to niezłomna stal.

Do walki żołnierzyki harde,

Z uśmiechem szli, tak jak na bal.

ref.      Bo Lwowskie Orlęta to tradycja święta,

            za Lwów oddaliby, pół życia snów

            za Lwów! Za Lwów!

W pamięci naszej zawsze żywi,

W pamięci naszej ciągle są.

I dzięki nim my dziś szczęśliwi,

Wiemy jak walczyć o nasz dom.

ref.      Bo Lwowskie Orlęta to tradycja święta,

            za Lwów oddaliby, pół życia snów

            za Lwów! Za Lwów!

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 17

Wczoraj 353

Tydzień 1766

Miesiąc 5863

Wszystkich 716360

W tej chwili stronę odwiedza 10 gości.